top of page

Åpenhetsloven og aktsomhetsvureringer

Om oss

Lazy Boyz Speed & Custom Works AS er en av Norges store MC-forhandlere og custombygger av amerikanske motorsykler. Vi er eneforhandler i Oslo, Viken og Innlandet av Harley-Davidson® motorsykler, og har holdt på med dette siden 1994. Vi er også importør og forhandler av Royal Enfield, og har nærmere 2000 kvm areal på Alnabru i Oslo og 16 ansatte.

 

Interne retningslinjer og rutiner

For å sikre oppfølgingen av aktsomhetsvurderingene i tråd med OECDs retningslinjer, har ansvaret for implementering og oppfølging av åpenhetsloven blitt gitt til Bjørnar Hansen av styret i selskapet.

 

Metode for aktsomhetsvurderinger

Lazy Boyz Speed & Custom Works AS er omfattet av åpenhetsloven og vi plikter å redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger. Vår håndtering av åpenhetsloven baserer seg på interne vurdereringer opp mot DFØ sin høyrisikoliste, og offentlig tilgjengelige aktsomhetsvurderinger gjort av våre største leverandører.

 

Funn fra aktsomhetsvurderinger og risiko for negative konsekvenser

Som forhandler av motorsykler har vi en iboende bransjerisiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Risikoen fremgår hovedsakelig i utvinning av råvarene som benyttes i ferdigstillingen av motorsyklene, og i produksjonen av komponentene.

 

Våre to største leverandører, Harley-Davidson® og Royal Enfield tar denne risikoen på alvor, og jobber aktivt med oppfølging av sin verdikjede for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette arbeidet har de gjort gjennom å stille krav til sine leverandører, blant annet ved å kreve etterlevelse av sine egne etiske retningslinjer ovenfor leverandørene. Selskapene har også forpliktet seg til en rekke tiltak som minimerer bruken av konfliktmaterialer. Arbeidet er godt dokumentert og offentlig tilgjengelig.

 

Videre arbeid og tiltak

Iverksatte tiltak

Basert på våre funn i aktsomhetsvurderingen har vi valgt å ikke prioritere noen videre oppfølgingstiltak per nå. Ved behov for mer informasjon om våre aktsomhetsvurderinger kontakt Bjørnar Hansen, bjornar.hansen@lazyboyz.no.

bottom of page